"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49           Năm 2008 Ngày 31 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
15/07/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế 6 tháng cuối năm 2008. 04
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
14/07/2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế huyện Côn Đảo phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO. 14
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14/07/2008 Quyết định số 2373/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình công viên và bãi đậu xe khu tam giác Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu. 28
17/07/2008 Quyết định số 2414/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng khu chức năng Trường Trung học Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. 30
18/07/2008 Quyết định số 2420/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống đầu cơ tăng giá và bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu. 33
21/07/2008 Quyết định số 2431/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu. 35
21/07/2008 Quyết định số 2447/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán bổ sung vốn đầu tư công trình nâng cấp, mở rộng đường Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu, khoản mục chi phí đền bù giải tỏa. 39
24/07/2008 Quyết định số 2483/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán trang thiết bị Trường Trung học Cơ sở Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc. 40
24/07/2008 Quyết định số 2487/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án triển khai giải pháp Văn phòng điện tử tại Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 42
24/07/2008 Quyết định số 2488/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán công trình đường số 2B từ TD14 - TD5, đường 14, 15 (gồm đường giao thông, cây xanh, thoát nước thải, cấp nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phú Mỹ 1. 44
24/07/2008 Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt dự toán kinh phí duy tu, sửa chữa hệ thống thoát nước thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, huyện Tân Thành, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc năm 2008. 46
25/07/2008 Quyết định số 2504/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng. 48
25/07/2008 Quyết định số 2509/QĐ-UBND về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu du lịch Tuấn Anh tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 50
28/07/2008 Quyết định số 2513/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí dự toán theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng công trình Trường Tiểu học Phước Tỉnh 2, huyện Long Điền. 56
29/07/2008 Quyết định số 2532/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9 - Điều 1 của Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình di dời đường dây trung, hạ thế và các trạm biến áp từ cầu Suối Lúp đến trụ trung thế 395 thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao – Hòa Bình, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 58
15,247,350 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner