"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 50           Năm 2008 Ngày 03 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
23/07/2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng cuối năm 2008. 03
23/07/2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ban hành Qui định một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08
23/07/2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND phê chuẩn mức chi cụ thể kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 16
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
21/07/2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2008. 21
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24/07/2008 Quyết định số 2494/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung gói thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng các hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát kĩ thuật thi công công trình khu nhà ở liên kế H20 (lô M) tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. 31
29/07/2008 Quyết định số 2531/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 8 Điều 1 Quyết định số 510/QĐ-GTVT ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật - dự toán công trình cải tạo và nâng cấp đường Chuông Quýt – Gò cát, huyện Xuyên Mộc. 34
29/07/2008 Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu và phê duyệt lại hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án đường qui hoạch số 16, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 36
30/07/2008 Quyết định số 2539/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 41
30/07/2008 Quyết định số 2540/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình chợ Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 43
30/07/2008 Quyết định số 2542/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu của dự án và hồ sơ mời thầu gói thầu số 05 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Tiểu học Lộc An, huyện Đất Đỏ. 44
30/07/2008 Quyết định số 2543/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án nạo vét luồng trên sông Mỏ Nhát huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 49
30/07/2008 Quyết định số 2544/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị Trường Trung cấp Nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008. 51
31/07/2008 Quyết định số 2552/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án và hồ sơ mời thầu gói thầu số 11 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án nhà khách 102 Hạ Long, thành phố Vũng Tàu. 56
15,022,715 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner