"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51           Năm 2008 Ngày 05 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
23/07/2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2008. 04
23/07/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2008. 06
23/07/2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc cho phép thành lập Quĩ phát triển nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08
23/07/2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. 10
23/07/2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức. 11
23/07/2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2009 và thông qua kế hoạch biên chế hành chính năm 2009. 16
23/07/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND phê chuẩn mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp. 17
23/07/2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung chế độ trợ cấp thu hút tạm thời đối với cán bộ, công chức, viên chức huyện Côn Đảo. 19
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/07/2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 6759/2004/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24/06/2008 Quyết định số 2102/QĐ-UBND giao công trình hồ chứa nước Suối Đá thuộc xã Châu Pha, huyện Tân Thành cho Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành để quản lí, khai thác, sử dụng. 23
21/07/2008 Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng sáu tháng cuối năm 2008 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 25
21/07/2008 Quyết định số 2430/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020; công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm và phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng năm 2008 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 34
21/07/2008 Quyết định số 2435/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng hành lang lưới điện 110 kV Vũng Tàu - Thắng Tam, phường 10, thành phố Vũng Tàu. 40
21/07/2008 Quyết định số 2446/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán bổ sung vốn đầu tư công trình đường qui hoạch số 2 (Quốc lộ 55 - Quốc lộ 56), khoản mục bổ sung chi phí đền bù giải toả. 43
21/07/2008 Quyết định số 2448/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán bổ sung vốn đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường Bạch Đằng, thành phố Bà Rịa, khoản mục bổ sung chi phí đền bù giải toả. 44
24/07/2008 Quyết định số 2474/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Hoà Long, thành phố Bà Rịa. 45
24/07/2008 Quyết định số 2492/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán bổ sung vốn đầu tư công trình đường Lập Thành nối dài (phường Phước Nguyên), thành phố Bà Rịa khoản mục bổ sung chi phí đền bù giải toả. 47
24/07/2008 Quyết định số 2493/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán bổ sung vốn đầu tư công trình đường Bạch Đằng nối dài, thành phố Bà Rịa; khoản mục bổ sung chi phí đền bù giải toả. 48
25/07/2008 Quyết định số 2508/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí công bố, công khai qui hoạch chung xây dựng đô thị Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 49
28/07/2008 Quyết định số 2512/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành sửa chữa trụ sở làm việc Công an, Xã đội xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 51
31/07/2008 Quyết định số 2545/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí mộ, nghĩa trang liệt sĩ năm 2008. 53
31/07/2008 Quyết định số 2551/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 54
15,247,493 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner