"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 52           Năm 2008 Ngày 07 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
23/07/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 05
23/07/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả biểu quyết tăng thêm số lượng thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. 06
23/07/2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. 07
23/07/2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh ủy viên Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. 08
23/07/2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh thư kí kì họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 09
23/07/2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 10
23/07/2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thư kí kì họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 11
23/07/2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 12
Ủy ban nhân dân tỉnh
01/08/2008 Chỉ thị số 19/2008/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 13
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14/07/2008 Quyết định số 2380/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 16
16/07/2008 Quyết định số 2397/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường vào khu du lịch núi Dinh. 17
24/07/2008 Quyết định số 2489/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông (THGT) tại các nút giao đường Trương Công Định - Trần Đồng; đường Lê Lai – Lê Quí Đôn; đường 30/4 – Lương Thế Vinh, thành phố Vũng Tàu. 18
24/07/2008 Quyết định số 2490/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình cầu và đường sang đảo Gò Găng, thành phố Vũng Tàu (đợt 1). 20
24/07/2008 Quyết định số 2491/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình lắp đặt hệ thống đèn vàng và đèn tín hiệu giao thông (THGT) tại các nút giao Lê Hồng Phong – Quốc lộ 51; Lê Hồng Phong – Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Vũng Tàu. 22
28/07/2008 Quyết định số 2515/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí tập huấn khuyến nông năm 2008. 24
28/07/2008 Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng mới đường AIII – thành phố Vũng Tàu; khoản mục chi phí khác. 26
28/07/2008 Quyết định số 2520/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hệ thống đèn tín hiệu giao thông và đèn chớp vàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 27
29/07/2008 Quyết định số 2534/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí đền bù giải tỏa công trình hồ chứa nước Đá Đen, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 28
31/07/2008 Quyết định số 2556/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án triển khai giải pháp Văn phòng điện tử tại Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 30
31/07/2008 Quyết định số 2566/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc Trung tâm Qui hoạch và Kiểm định Xây dựng. Hạng mục thiết bị thí nghiệm chính xác, thiết bị thí nghiệm, thiết bị văn phòng, mua xe tải 2 tấn và chi phí khác. 32
01/08/2008 Quyết định số 2572/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 34
04/08/2008 Quyết định số 2576/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Mầm non xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc. 39
04/08/2008 Quyết định số 2579/QĐ-UBND về việc phê duyệt lại hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở Phước Hưng 2, huyện Long Điền. 40
05/08/2008 Quyết định số 2593/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Công Trứ, huyện Châu Đức. 45
05/08/2008 Quyết định số 2594/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở Quảng Thành, huyện Châu Đức. 50
05/08/2008 Quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí tích hợp dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính các xã với hệ thống hồ sơ thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức. 55
05/08/2008 Quyết định số 2601/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí tích hợp dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính các xã, thị trấn với hệ thống hồ sơ thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ. 58
15,247,574 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner