"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53           Năm 2008 Ngày 13 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/08/2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn thanh toán khối lượng các dự án tạm ngưng chuẩn bị thủ tục. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10/06/2008 Quyết định số 1930/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu liên hợp resort - thể thao tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 08
24/07/2008 Quyết định số 2486/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kĩ thuật xây dựng công trình nạo vét duy tu luồng Bến Lội, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10
28/07/2008 Quyết định số 2514/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình nâng cấp Trường Mầm non 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu. 12
05/08/2008 Quyết định số 2589/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Trường Trung học Cơ sở Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc. 14
05/08/2008 Quyết định số 2596/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí mua sắm bản quyền phần mềm hệ điều hành máy chủ cho các cơ quan đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 15
05/08/2008 Quyết định số 2597/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí mua sắm thiết bị mở rộng mạng LAN tại Sở Xây dựng. 19
05/08/2008 Quyết định số 2598/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin quản lí cán bộ, công chức của tỉnh và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Sở Nội vụ năm 2008. 23
05/08/2008 Quyết định số 2599/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008. 26
05/08/2008 Quyết định số 2602/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai hệ thống thông tin cấp phép xây dựng, chứng chỉ hành nghề qua mạng, hệ thống website và phần mềm qui trình một cửa tích hợp vào website tại Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 30
05/08/2008 Quyết định số 2603/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí xây dựng Website, mua sắm thiết bị phục vụ cải cách hành chính. 39
06/08/2008 Quyết định số 2610/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở phường 2, thành phố Vũng Tàu. 44
08/08/2008 Quyết định số 2624/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồ Văn Mịch, huyện Côn Đảo. 45
08/08/2008 Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng công trình chung cư cho người có thu nhập thấp, huyện Côn Đảo. 46
08/08/2008 Quyết định số 2626/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước nội thị trung tâm Côn Đảo, huyện Côn Đảo. 49
08/08/2008 Quyết định số 2632/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán bổ sung chi phí chuẩn bị đầu tư công trình đường qui hoạch số 7, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền; khoản mục chi phí đo đạc bản đồ địa chính và các khoản lệ phí. 51
08/08/2008 Quyết định số 2633/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán bổ sung chi phí chuẩn bị đầu tư công trình đường qui hoạch số 12, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền; khoản mục chi phí đo đạc bản đồ địa chính và các khoản lệ phí thẩm định dự án. 53
11/08/2008 Quyết định số 2663/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp (gói số 9) thuộc dự án sửa chữa mở rộng Trường Dạy nghề tỉnh. 55
11/08/2008 Quyết định số 2669/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2002 - 2005. 59
15,523,615 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner