"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 54           Năm 2008 Ngày 15 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31/07/2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
04/08/2008 Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND về việc giao chi tiết danh mục sử dụng nguồn chi hoàn trả tạm ứng đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2008. 17
04/08/2008 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ban hành Qui chế phối hợp khai thác, bảo vệ an toàn các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 24
04/08/2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ban hành Qui định mức chi cụ thể cho công tác xây dựng văn bản, qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 34
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29/07/2008 Quyết định số 2535/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 9 Điều 1 của Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường Bình Giã – Ngãi Giao - Quảng Thành, huyện Châu Đức. 41
31/07/2008 Quyết định số 2564/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán công trình Đài tưởng niệm Liệt sĩ cầu Cỏ May, thành phố Vũng Tàu. 43
31/07/2008 Quyết định số 2565/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Trường Tiểu học Phú Xuân, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 44
31/07/2008 Quyết định số 2567/QĐ-UBND về việc gia hạn thời hạn thanh tra. 46
31/07/2008 Quyết định số 2570/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án doanh trại Tiểu đoàn 445 tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa. 47
04/08/2008 Quyết định số 2580/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án triển khai giải pháp Văn phòng điện tử tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 48
04/08/2008 Quyết định số 2581/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 10124/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán xây dựng bể bơi thuộc Trung tâm Thể dục - Thể thao Bàu Trũng, thành phố Vũng tàu. 50
04/08/2008 Quyết định số 2585/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục công nghệ thông tin công nghệ xanh Bà Rịa. 52
08/08/2008 Quyết định số 2631/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình đường qui hoạch số 13 (đường lâm trường), thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 54
08/08/2008 Quyết định số 2635/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 6053/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 55
11/08/2008 Quyết định số 2666/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp thiết bị (gói số 10) thuộc dự án sửa chữa, mở rộng Trường Dạy nghề tỉnh. 57
15,021,550 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner