"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55           Năm 2008 Ngày 17 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21/07/2008 Quyết định số 2451/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch và kinh phí phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS - bệnh tai xanh) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
31/07/2008 Quyết định số 2541/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Bàu Bàng tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
31/07/2008 Quyết định số 2555/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại 02 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Xuân, xã Phước Hòa và Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Mỹ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. 29
31/07/2008 Quyết định số 2569/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quyết định 1437/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2006 về việc phê duyệt đề án hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 31
04/08/2008 Quyết định số 2577/QĐ-UBND giao Chi cục Quản lí Thủy nông tiếp nhận quản lí, sử dụng công trình hồ chứa nước Sông Ray sau khi hoàn thành. 34
08/08/2008 Quyết định số 2627/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán công trình thoát nước mưa đường số 17 thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ 1. 36
08/08/2008 Quyết định số 2628/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 11 và 13 - Điều 1 Quyết định số 8372/QĐ-UB ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đường qui hoạch số 11, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 38
08/08/2008 Quyết định số 2629/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 11 và 12 - Điều 1 Quyết định số 7960/QĐ-UB ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đường qui hoạch số 17, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 40
08/08/2008 Quyết định số 2634/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng khu đất 2.370m2 tại Trung tâm Thương mại, đường Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng Tàu. 42
08/08/2008 Quyết định số 2645/QĐ-UBND về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu du lịch Hương Phong - Hồ Cốc tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc. 49
08/08/2008 Quyết định số 2647/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên của Chi nhánh Công ti cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 55
11/08/2008 Quyết định số 2657/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành. 57
11/08/2008 Quyết định số 2658/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình Trường Tiểu học Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 59
15,548,450 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner