"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57           Năm 2008 Ngày 23 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/08/2008 Chỉ thị số 20/2008/CT-UBND về việc triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 04
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
14/08/2008 Quyết định số 2244/2008/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hoá, thông tin ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc giai đoạn 2008 - 2010. 07
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08/08/2008 Quyết định số 2630/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng (gói số 3) thuộc dự án thay thế các hố ga thu nước hiện hữu bằng hố ga thu nước mưa ngăn mùi kiểu mới trên địa bàn tỉnh. 14
15/08/2008 Quyết định số 2678/QĐ-UBND về việc điều chỉnh sửa lỗi số học Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh khoản 12 Điều 1 Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến thoát nước chống ngập úng đường Lê Văn Lộc kè Bến Đình, thành phố Vũng Tàu. 16
15/08/2008 Quyết định số 2680/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chung xây dựng hệ thống thoát nước đô thị Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2020. 18
15/08/2008 Quyết định số 2681/QĐ-UBND về việc phê duyệt lại dự toán phần khối lượng còn lại dự án xây dựng hạ tầng kĩ thuật 4,07 ha khu nhà ở phục vụ đền bù giải phóng mặt bằng và nhà ở cho người thu nhập thấp tại Quốc lộ 51B, phường 10, thành phố Vũng Tàu. 21
15/08/2008 Quyết định số 2690/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường 51C (đợt 1 - giai đoạn 2), thành phố Vũng Tàu. 23
15/08/2008 Quyết định số 2691/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án đường Công Luận, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa. 25
15/08/2008 Quyết định số 2693/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tóc Tiên 8 tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 27
18/08/2008 Quyết định số 2725/QĐ-UBND về việc giải thể Công ti liên doanh Royal Motors. 30
18/08/2008 Quyết định số 2726/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai đề án chuyển đổi mô hình quản lí chợ theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 31
18/08/2008 Quyết định số 2728/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu và phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng các hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát kĩ thuật thi công dự án Trường Trung học Cơ sở Phước Hưng 2, huyện Long Điền. 32
18/08/2008 Quyết định số 2733/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt trang thiết bị xưởng hàn, xưởng tiện của Trường Cao đẳng Cộng đồng. 35
18/08/2008 Quyết định số 2734/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của dự án và hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Tiểu học Thống Nhất, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. 36
19/08/2008 Quyết định số 2751/QĐ-UBND về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Thorakao – Lan Hảo tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 41
19/08/2008 Quyết định số 2752/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái Hồng Long - Núi Dinh xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 48
20/08/2008 Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành xây dựng hệ thống mạng LAN của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. 51
20/08/2008 Quyết định số 2758/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị kiểm định an toàn bức xạ và hạt nhân của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 52
20/08/2008 Quyết định số 2761/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm bản quyền phần mềm hệ điều hành máy chủ cho các cơ quan đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 54
20/08/2008 Quyết định số 2762/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của dự án và phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu gói thầu 12a (xây lắp) thuộc dự án Trường Trung học Cơ sở Quang Trung, huyện Châu Đức. 56
15,247,476 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner