"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 59           Năm 2008 Ngày 27 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/08/2008 Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình số 12-Ctr/TU của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 03
18/08/2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21
20/08/2008 Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn 2008 bổ sung bù trượt giá. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15/08/2008 Quyết định số 2698/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất. 27
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12/08/2008 Quyết định số 2674/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kĩ thuật khu trung tâm thương mại huyện Tân Thành. 29
15/08/2008 Quyết định số 2689/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường qui hoạch F khu dân cư Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 31
19/08/2008 Quyết định số 2744/QĐ-UBND về việc kế hoạch khảo sát tình hình khai thác, chi phí, giá thành đánh bắt hải sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 32
19/08/2008 Quyết định số 2745/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu tái định cư Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 46
20/08/2008 Quyết định số 2760/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tân Thành. 49
20/08/2008 Quyết định số 2764/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán công trình Trường Mầm non Phước Trung, thành phố Bà Rịa. 51
20/08/2008 Quyết định số 2765/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa trụ sở Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 52
22/08/2008 Quyết định số 2773/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu du lịch Làng Chài tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, và xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 53
25/08/2008 Quyết định số 2785/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo giải tỏa đăng đáy, đóng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 56
26/08/2008 Quyết định số 2825/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình hệ thống điện hạ thế thuộc dự án hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư thị trấn Long Hải (20ha), huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 58
15,218,821 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner