"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 61           Năm 2008 Ngày 01 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/08/2008 Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND qui định xử lí các trường hợp xây dựng không phép, sai phép trước khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
22/08/2008 Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung và điều chỉnh kế hoạch năm 2008 chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình đề án của tỉnh. 07
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19/08/2008 Quyết định số 2743/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh công trình cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu đoạn còn lại từ cây xăng Ngã Năm đến đường Huyền Trân Công Chúa. 17
22/08/2008 Quyết định số 2772/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư Láng Hàng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 19
25/08/2008 Quyết định số 2779/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Long Mỹ, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. 23
25/08/2008 Quyết định số 2782/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án đường vào Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, huyện Tân Thành. 27
25/08/2008 Quyết định số 2783/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Nhà máy đóng tàu An Phú tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. 31
25/08/2008 Quyết định số 2806/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Trường Trung học Cơ sở Quảng Thành, huyện Châu Đức. 35
25/08/2008 Quyết định số 2811/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai Website phục vụ thực hiện cải cách hành chính của huyện Châu Đức. 39
25/08/2008 Quyết định số 2812/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai Website phục vụ thực hiện cải cách hành chính của huyện Côn Đảo. 42
25/08/2008 Quyết định số 2813/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai Website phục vụ thực hiện cải cách hành chính của thị xã Bà Rịa. 45
28/08/2008 Quyết định số 2922/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 dự án hệ thống thoát nước và xử lí nước thải thị xã Bà Rịa giai đoạn 2003 - 2010. 48
28/08/2008 Quyết định số 2925/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án duy tu sửa chữa cầu Ba Nanh đường Láng Cát – Long Sơn. 50
28/08/2008 Quyết định số 2926/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá các gói thầu 11, 12, 13, 14, 15 và 16 thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ 1. 52
28/08/2008 Quyết định số 2936/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (xây lắp) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Chuông Quýt – Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 54
29/08/2008 Quyết định số 2945/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án triển khai phần mềm qui trình một cửa tích hợp vào Website tại Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008. 59
15,247,288 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner