"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 62           Năm 2008 Ngày 03 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20/08/2008 Quyết định số 2756/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ 07 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lí chất lượng tiên tiến năm 2008. 03
20/08/2008 Quyết định số 2768/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án đường dây 110 kV 4 mạch cấp điện cho trạm 110 kV Thị Vải và trạm 110 kV Posco tại xã Tân Phước và thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 05
22/08/2008 Quyết định số 2771/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án khu biệt thự ven sông Cửa Lấp tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. 09
25/08/2008 Quyết định số 2780/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức. 13
25/08/2008 Quyết định số 2781/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án kho chứa vật tư thiết bị ngành khí, xã An Ngãi, huyện Long Điền. 17
25/08/2008 Quyết định số 2790/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường Mạc Đĩnh Chi, thành phố Vũng Tàu. 21
26/08/2008 Quyết định số 2826/QĐ-UBND về việc đề nghị điều chỉnh khoản 12 Điều 1 Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức. 23
26/08/2008 Quyết định số 2827/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm nguyên vật liệu chế tạo 100 hệ thống chống sét đánh thẳng thuộc dự án nhân rộng mô hình chống sét hộ trợ cho dân thuộc huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 25
28/08/2008 Quyết định số 2913/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp nhà nước năm 2007 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 33
28/08/2008 Quyết định số 2917/QĐ-UBND về việc phê duyệt qui hoạch chung xây dựng hệ thống thoát nước đô thị mới Phú Mỹ giai đoạn đến năm 2020. 37
28/08/2008 Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Trường Mẫu giáo Long Điền, huyện Long Điền, hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 25 kVA. 55
28/08/2008 Quyết định số 2921/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định điều chỉnh tổng dự toán công trình đường vành đai khu tái định cư Bến Đình, phường 6, thành phố Vũng Tàu. 56
28/08/2008 Quyết định số 2923/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 8 - Điều 1 của Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây cáp ngầm trung thế 22kV và 02 trạm biến áp 03 pha 750 kVA, 400 kVA -22/0,4 kV thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 58
15,022,438 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner