"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 64           Năm 2008 Ngày 13 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
21/08/2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Tân Thành từ năm 2008 đến 2012. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08/09/2008 Quyết định số 3001/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai Website phục vụ thực hiện cải cách hành chính của huyện Xuyên Mộc. 15
08/09/2008 Quyết định số 3005/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án triển khai giải pháp Văn phòng điện tử tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2008. 19
08/09/2008 Quyết định số 3006/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến, (Hội nghị truyền hình-Video Conferencing) qua mạng giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan đơn vị trực thuộc tỉnh năm 2008. 21
08/09/2008 Quyết định số 3007/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm thiết bị mở rộng mạng LAN tại Sở Xây dựng. 23
08/09/2008 Quyết định số 3008/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại 02 Ủy ban nhân dân xã Kim Long, Suối Nghệ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức. 25
08/09/2008 Quyết định số 3012/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch bệnh tai xanh tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 27
08/09/2008 Quyết định số 3014/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng (gói thầu số 5a) thuộc dự án sửa chữa, mở rộng Trường Dạy nghề tỉnh. 28
08/09/2008 Quyết định số 3015/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí dự toán theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng, công trình Trường Tiểu học Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 31
08/09/2008 Quyết định số 3018/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành đường qui hoạch số 9, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, hạng mục trạm biến áp 1 pha 25 kVA cấp điện cho hệ thống đèn đường. 33
08/09/2008 Quyết định số 3020/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành đường qui hoạch số 1, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, hạng mục trạm biến áp 1 pha 25 kVA cấp điện cho đèn đường. 34
09/09/2008 Quyết định số 3021/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành trụ sở 8 khu phố thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 35
09/09/2008 Quyết định số 3022/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường Biệt Chính, thành phố Vũng Tàu; đoạn từ đường 30/4 đến Quốc lộ 51 - (km0+00÷km1+614.85), khoản mục chi phí khác (phần khảo sát, thiết kế lại). 36
09/09/2008 Quyết định số 3025/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai Website phục vụ thực hiện cải cách hành chính của huyện Đất Đỏ. 37
09/09/2008 Quyết định số 3026/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng Website, mua sắm thiết bị phục vụ cải cách hành chính. 40
09/09/2008 Quyết định số 3027/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lí cán bộ, công chức của tỉnh và ứng dụng công nghệ thông thông tin trong hoạt động tại Sở Nội vụ. 42
09/09/2008 Quyết định số 3028/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 56 - Bàu Chinh, huyện Châu Đức. 44
09/09/2008 Quyết định số 3029/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án đường qui hoạch số 11, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 46
09/09/2008 Quyết định số 3034/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Điều 1 - Quyết định số 4423/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng thay thế các hố ga thu nước hiện hữu bằng hố thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới trên địa bàn tỉnh. 48
09/09/2008 Quyết định số 3035/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình nâng cấp đường dây trung thế 1 pha lên 3 pha, xây dựng mới đường dây hạ thế và trạm biến áp 03 pha 3 x 25 kVA -22/0,4 kV thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Thanh Bình, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 50
10/09/2008 Quyết định số 3041/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang công ti cổ phần và chi phí cổ phần hoá của Công ti Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí. 54
10/09/2008 Quyết định số 3043/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí xây dựng bổ sung công trình, xây dựng, sửa chữa chợ Vũng Tàu (khắc phục hậu quả cơn bão số 9), (điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng). 56
10/09/2008 Quyết định số 3044/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 11, Điều 1, Quyết định số 4150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc. 58
09/09/2009 Quyết định số 3019/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành đường qui hoạch số 8, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, hạng mục trạm biến áp 1 pha 25 kVA cấp điện cho đèn đường. 60
15,215,169 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner