"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 66           Năm 2008 Ngày 19 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26/08/2008 Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ban hành qui định về chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
26/08/2008 Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp. 11
09/09/2008 Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ban hành chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 14
11/09/2008 Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 23
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08/08/2008 Quyết định số 3016/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn thử tải cầu Gò Găng (gói thầu số 4b) thuộc dự án cầu và đường sang đảo Gò Găng, thành phố Vũng Tàu. 25
10/09/2008 Quyết định số 3049/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ. 28
10/09/2008 Quyết định số 3055/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế kĩ thuật - tổng dự toán (gói số 01) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình chung cư cho người có thu nhập thấp (nhà ở xã hội) huyện Côn Đảo. 33
12/09/2008 Quyết định số 3078/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp giai đoạn 2006 – 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 35
15/09/2008 Quyết định số 3087/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 02 (trang thiết bị trường học) thuộc dự án Trường Trung học Cơ sở Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc. 40
15/09/2008 Quyết định số 3089/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế 12,7 kV và trạm biến áp 1 pha 75 kVA-12,7/0,23 kV cấp điện cho Trường Trung học Cơ sở Hòa Hội, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 41
15/09/2008 Quyết định số 3093/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế 22 kV và trạm biến áp 3 pha 3 x 25 kVA-122/0,4 kV cấp điện cho Trường Tiểu học Xuyên Mộc, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 44
15/09/2008 Quyết định số 3095/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Tiểu ban hậu cần và vận động tài trợ phục vụ Giải vô địch Cờ vua trẻ thế giới năm 2008 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 48
15/09/2008 Quyết định số 3098/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch bệnh tai xanh tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 49
16/09/2008 Quyết định số 3100/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 50
16/09/2008 Quyết định số 3103/QĐ-UBND về việc cho phép điều chỉnh hợp đồng gói thầu tư vấn giám sát thi công cầu Gò Găng thuộc dự án cầu và đường sang đảo Gò Găng, thành phố Vũng Tàu. 51
16/09/2008 Quyết định số 3105/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 4.2; 5.2; 6.2; 6.5 và khoản 7 – Điều 1 của Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công và dự toán hạng mục di dời hệ thống điện trung, hạ thế và các trạm biến áp dọc theo Quốc lộ 51B (đoạn từ Km 77 + 000 đến Km 82 + 000) thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đoạn cuối Quốc lộ 51 (tuyến quy hoạch 51B cũ) Km73+968 đến Km85+000 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 52
16/09/2008 Quyết định số 3106/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức hợp đồng và hồ sơ mời thầu gói thầu số 07 (xây lắp đường dây trung thế 22 kV và trạm biến áp 03 pha 1000 kVA) thuộc dự án hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư Bàu Bèo 1, huyện Đất Đỏ. 56
15,247,313 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner