"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 67           Năm 2008 Ngày 23 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/09/2008 Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003. 05
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25/08/2008 Quyết định số 2791/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp xã Hòa Long của Công ti cổ phần Đầu tư An Trung tại thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 11
10/09/2008 Quyết định số 3048/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình kiên cố hoá kênh mương hồ Tầm Bó, huyện Châu Đức, gói thầu số 4, đền bù và chi phí khác. 14
12/09/2008 Quyết định số 3067/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng (gói thầu số 02) thuộc dự án đường vào Nhà máy đóng tàu Ba Son, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 16
12/09/2008 Quyết định số 3068/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn quản lí dự án (gói thầu số 05) thuộc dự án hạ tầng kĩ thuật khu xử lí chất thải tập trung Tóc Tiên, huyện Tân Thành. 19
15/09/2008 Quyết định số 3088/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 11 và 14 của Quyết định số 4841/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 22
15/09/2008 Quyết định số 3090/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8 Điều 1 Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2004 phê duyệt điều chỉnh khoản 8 và 9 Điều 1 Quyết định số 6530/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. 24
15/09/2008 Quyết định số 3091/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
15/09/2008 Quyết định số 3092/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tân Thành. 30
16/09/2008 Quyết định số 3102/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp nền đường (gói số 10) thuộc dự án đường vào Nhà máy đóng tàu Ba Son, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 34
16/09/2008 Quyết định số 3104/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kĩ thuật đầu tư xây dựng công trình bảo dưỡng máy đóng mở các công trình thuỷ lợi năm 2008 (đợt 1). 35
16/09/2008 Quyết định số 3107/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án khu nhà ở liên kế H20 (lô M), phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. 37
16/09/2008 Quyết định số 3109/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kĩ thuật xây dựng công trình xử lí vị trí sạt lở đoạn tại cống số 6 đê Chu Hải, huyện Tân Thành. 38
16/09/2008 Quyết định số 3113/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường Hải Lâm – Bàu Trứ (tên trong kế hoạch xây dựng cơ bản của tỉnh năm 2003 là đường Phước Hưng - Bàu Trứ) thuộc huyện Long Điền, khoản mục chi phí khác. 40
16/09/2008 Quyết định số 3114/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình hệ thống kênh mương nội đồng đập Sông Ray, hạng mục thiết bị. 41
16/09/2008 Quyết định số 3119/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổng dự toán và kế hoạch đấu thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ có cùng tính chất phục vụ Giải vô địch Cờ vua thế giới 2008 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 42
18/09/2008 Quyết định số 3154/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. 46
18/09/2008 Quyết định số 3155/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng Trường Tiểu học Lộc An, huyện Đất Đỏ. 48
18/09/2008 Quyết định số 3156/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung các hạng mục: nâng cấp hệ thống cấp nước; bổ sung ghế khán đài, cột treo cờ, bảng tên; thay thế và khắc phục hệ thống truyền dẫn tín hiệu, sơn các công trình ngoài trời vào dự án sửa chữa, chỉnh trang nhà thi đấu đa năng 3.000 chỗ Bàu Trũng, thành phố Vũng Tàu. 50
19/09/2008 Quyết định số 3196/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định 3046/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ trợ cấp đối với đối tượng sinh viên người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 52
19/09/2008 Quyết định số 3197/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí dự toán theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng công trình Trường Mầm non xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc. 54
22/09/2008 Quyết định số 3219/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần bổ sung và điều chỉnh). 56
22/09/2008 Quyết định số 3224/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng phần mềm Công báo điện tử. 57
22/09/2008 Quyết định số 3225/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án triển khai phần mềm văn phòng điện tử quản lí văn bản và hồ sơ công việc tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 59
15,548,538 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner