"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 68           Năm 2008 Ngày 25 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/09/2008 Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình số 11-CTr/TU ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về “Một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)” giai đoạn 2008 – 2015. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19/08/2008 Quyết định số 2742/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp xã Long Phước của Công ti trách nhiệm hữu hạn Khang Linh tại thị xã Bà Rịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 24
10/09/2008 Quyết định số 3056/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu biệt thự Vườn suối nước nóng Bình Châu tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 27
11/09/2008 Quyết định số 3064/QĐ-UBND về việc phê duyệt qui hoạch xây dựng vùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025. 30
15/09/2008 Quyết định số 3097/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu trang bị thiết bị dùng chung năm học 2008 – 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. 42
19/09/2008 Quyết định số 3193/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận Thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 56
23/09/2008 Quyết định số 3236/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các dự án của Tập đoàn Dầu khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
15,247,463 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner