"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 78           Năm 2008 Ngày 05 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31/10/2008 Chỉ thị số 26/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01/10/2008 Quyết định số 3431/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ khu đất 9.611m2 tại khu vực hẻm 95 đường Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu (thuộc qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 núi Lớn – núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu) từ qui hoạch đất cơ quan thành qui hoạch đất dân cư hiện hữu. 07
29/10/2008 Quyết định số 3911/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án chợ Gò Cát, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa. 08
29/10/2008 Quyết định số 3912/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4649/QĐ-UBNĐ ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
29/10/2008 Quyết định số 3913/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 11
29/10/2008 Quyết định số 3915/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường Tây Bắc Côn Đảo. 13
30/10/2008 Quyết định số 3916/QĐ-UBND về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Bình An - Phước Bửu tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 21
30/10/2008 Quyết định số 3917/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Trường Mầm non xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc. 28
30/10/2008 Quyết định số 3919/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu thiết bị (gói số 10) thuộc dự án sửa chữa mở rộng Trường dạy nghề tỉnh. 30
30/10/2008 Quyết định số 3920/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở Phước Tỉnh 2, huyện Long Điền (Thay thế cho Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở Phước Tỉnh 2, huyện Long Điền). 31
31/10/2008 Quyết định số 3923/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng 05 nhà máy nước Châu Pha, Hòa Hiệp, Lộc An, Long Tân và Bưng Riềng. 33
31/10/2008 Quyết định số 3924/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy cấp nước Sông Hỏa, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc. 37
31/10/2008 Quyết định số 3925/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước hồ Đá Bàn (giai đoạn 1). 43
03/11/2008 Quyết định số 3947/QĐ-UBND việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số chi tiết thiết kế kĩ thuật thi công - điều chỉnh dự toán xây dựng Chi nhánh Ngân hàng chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 48
03/11/2008 Quyết định số 3948/QĐ-UBND việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Tiểu học Phước Hội huyện Đất Đỏ. 51
03/11/2008 Quyết định số 3949/QĐ-UBND việc phê duyệt bổ sung dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở Long Hải 1, huyện Long Điền. 52
03/11/2008 Quyết định số 3952/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 05 (tư vấn giám sát thi công) thuộc dự án Trường Trung học Phổ thông liên xã Bông Trang – Bưng Riềng – Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 54
03/11/2008 Quyết định số 3954/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Trường Trung học Cơ sở Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. 57
03/11/2008 Quyết định số 3962/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định qui hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 59
15,247,379 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner