"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 79           Năm 2008 Ngày 09 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/11/2008 Quyết định số 3945/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập). 04
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24/10/2008 Quyết định số 3819/QĐ-UBND về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp xã Tân Hưng, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 05
29/10/2008 Quyết định số 3910/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình xây dựng bể bơi tại Trung tâm Thể dục - Thể thao Bàu Trũng, thành phố Vũng Tàu. 10
03/11/2008 Quyết định số 3951/QĐ-UBND về việc xây dựng bổ sung cầu thang Trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu. 11
03/11/2008 Quyết định số 3953/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất trường sư phạm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo năm 2008 do Trường Cao đẳng Sư phạm làm chủ đầu tư. 13
03/11/2008 Quyết định số 3956/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu. 15
03/11/2008 Quyết định số 3958/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, huyện Châu Đức. 17
03/11/2008 Quyết định số 3961/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư và chi phí đền bù giải tỏa công trình chung cư khu phố 5, phường 5, thành phố Vũng Tàu. 21
03/11/2008 Quyết định số 3965/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình đường qui hoạch số 15, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 23
04/11/2008 Quyết định số 3975/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công các gói thầu số 18, 25, 26, 27 và 47 (gói thầu số 05) thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ I. 25
04/11/2008 Quyết định số 3993/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình tuyến ống truyền tải Phước Hội - Phước Hải, huyện Đất Đỏ. 28
04/11/2008 Quyết định số 3995/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đóng mới tàu tuần tra vỏ gỗ trên biển. 29
05/11/2008 Quyết định số 4008/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Tiểu học Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc. 30
06/11/2008 Quyết định số 4010/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kĩ thuật thi công - tổng dự toán điều chỉnh công trình đường qui hoạch số 14 thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 34
06/11/2008 Quyết định số 4011/QĐ-UBND về việc cho phép điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp thuộc công trình đường qui hoạch số 3 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 37
06/11/2008 Quyết định số 4012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 7 Điều 1, Quyết định số 8153/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh tổng mức báo cáo đầu tư xây dựng sân bãi trước cổng trường và một số chi tiết trong công trình Trường Mẫu giáo Long Điền. 38
06/11/2008 Quyết định số 4014/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số chi tiết thiết kế kĩ thuật thi công, điều chỉnh dự toán xây dựng Trường Trung học Phổ thông bán công Long Điền, huyện Long Điền. 40
06/11/2008 Quyết định số 4015/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 42
07/11/2008 Quyết định số 4020/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp (gói số 03) thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồ Văn Mịch, huyện Côn Đảo. 44
07/11/2008 Quyết định số 4021/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu và phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu gói thầu số 12 (xây lắp phần đường) thuộc dự án đường qui hoạch số 17, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 48
07/11/2008 Quyết định số 4022/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu và phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu gói thầu số 12 (xây lắp phần đường) thuộc dự án đường qui hoạch số 11, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 52
07/11/2008 Quyết định số 4025/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bổ sung công trình cải tạo, nâng cấp đường Suối Nghệ - Mụ Bân, huyện Châu Đức. Lý trình Km0+00 -:- Km 6 + 748,6. 57
07/11/2008 Quyết định số 4045/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng, điều hành Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và “Vì người nghèo” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
15,247,449 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner