"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 81           Năm 2008 Ngày 19 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/11/2008 Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND về việc giao chi tiết danh mục sử dụng nguồn chi hoàn trả tạm ứng đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2008. 05
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03/11/2008 Quyết định số 3960/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án mở rộng Trường Tiểu học xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. 08
04/11/2008 Quyết định số 3976/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án cảng thủy nội địa và kho bãi tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 12
04/11/2008 Quyết định số 3996/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình bãi đổ bùn nạo vét hệ thống thoát nước thành phố Vũng Tàu. 15
04/11/2008 Quyết định số 4003/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Khu công nghiệp Phú Mỹ II (mở rộng), huyện Tân Thành. 17
07/11/2008 Quyết định số 4032/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá trị xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp đường Chinfon từ Quốc lộ 51 đến hàng rào khu công nghiệp Phú Mỹ 1 theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 và Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006. 21
10/11/2008 Quyết định số 4105/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình cải tạo, nâng cấp đường Bình Giã - Đá Bạc, huyện Châu Đức. 23
10/11/2008 Quyết định số 4107/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở phường 10, thành phố Vũng Tàu. 25
10/11/2008 Quyết định số 4110/QĐ-UBND phê duyệt dự toán bổ sung công trình đường trục Bắc Nam khu dân cư cánh đồng Mắt Mèo, thị xã Bà Rịa. 27
10/11/2008 Quyết định số 4111/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch kiểm soát ô nhiễm lưu vực sông Thị Vải và hạ lưu Sông Dinh từ hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 29
10/11/2008 Quyết định số 4112/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư và chi phí đền bù giải tỏa công trình Trường Tiểu học Bến Điệp, thôn 3, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 30
11/11/2008 Quyết định số 4144/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu và phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức. 32
11/11/2008 Quyết định số 4146/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế 12,7 kV và trạm biến áp 01 pha 75 kVA-12,7/0,23 kV thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 36
11/11/2008 Quyết định số 4147/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8, Điều 1 Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 75 kVA cấp điện cho Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 40
11/11/2008 Quyết định số 4148/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7, Điều 1 Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 75 kVA cấp điện cho Trường Mầm non xã Láng Lớn thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 42
12/11/2008 Quyết định số 4169/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 44
12/11/2008 Quyết định số 4171/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát lập thiết kế kĩ thuật - tổng dự toán (gói số 01) thuộc dự án hạ tầng kĩ thuật khu xử lí chất thải tập trung Tóc Tiên, huyện Tân Thành. 46
12/11/2008 Quyết định số 4175/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 47 (thoát nước mưa đường số 17) thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ 1. 47
12/11/2008 Quyết định số 4178/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và phê duyệt lại hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án Trường Trung học Cơ sở Phước Tỉnh 2, huyện Long Điền. 51
12/11/2008 Quyết định số 4179/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát kĩ thuật thi công xây dựng Trường Trung học Cơ sở Phước Hưng 2, huyện Long Điền. 55
12/11/2008 Quyết định số 4184/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Trường Mầm non tư thục Hiển Vinh tại phường 8, thành phố Vũng Tàu. 56
17/11/2008 Quyết định số 4204/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7, Điều 1 Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế - dự toán hạng mục công trình di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án đường quy hoạch số 17, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
15,523,569 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner