"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 82           Năm 2008 Ngày 21 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24/09/2008 Quyết định số 3270/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên mộc đến năm 2025. 04
03/11/2008 Quyết định số 3957/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán công trình Trạm Y tế phường 12, thành phố Vũng tàu. 13
03/11/2008 Quyết định số 3959/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, huyện Châu Đức. 16
03/11/2008 Quyết định số 3963/QĐ-UBND về việc cho phép điều chỉnh bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp thuộc công trình Đường tỉnh lộ 44A giai đoạn II (đợt II) thị trấn Long Hải, huyện long Điền. 20
03/11/2008 Quyết định số 3964/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 2 Long Hải, huyện Long Điền. 21
03/11/2008 Quyết định số 3966/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 12 - Điều 1 - Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2008 phê duyệt điều chỉnh khoản 12 - Điều 1 - Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình trụ sở Công an phường 12, thành phố Vũng Tàu. 23
04/11/2008 Quyết định số 3967/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh khoản 8 Điều 1 Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 18 tháng 1 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh tổng mức dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục Bắc Nam khu dân cư đồng Mắt Mèo thị xã Bà Rịa. 25
04/11/2008 Quyết định số 3969/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng Trạm Khuyến ngư tại Đất Đỏ. 27
04/11/2008 Quyết định số 3971/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề - tiểu thủ công nghiệp thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 31
04/11/2008 Quyết định số 3972/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Ủy ban nhân dân phường Long Tâm, thị xã Bà Rịa. 33
04/11/2008 Quyết định số 3973/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục cấp nước thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 35
04/11/2008 Quyết định số 3974/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 8 Điều 1 Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh tổng mức dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục Đông Tây khu dân cư Đồng Mắt Mèo thị xã Bà Rịa. 37
04/11/2008 Quyết định số 3978/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu mua sắm nguyên vật liệu chế tạo 100 hệ thống chống sét đánh thẳng thuộc dự án nhân rộng mô hình chống sét hỗ trợ cho dân thuộc huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 39
04/11/2008 Quyết định số 3979/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí xử lý rác năm 2008 của Công ty Môi trường. 41
04/11/2008 Quyết định số 3992/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng khu nhà ở liên kế H20 (Lô M) tại phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa. 42
04/11/2008 Quyết định số 4002/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010. 43
05/11/2008 Quyết định số 4005/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010. 44
06/11/2008 Quyết định số 4009/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 45
06/11/2008 Quyết định số 4013/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án Trường Trung học Cơ sở Phước Hưng 2 huyện Long Điền. 49
07/11/2008 Quyết định số 4018/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc và trang thiết bị kiểm tra an toàn vệ sinh và thú y thủy sản của Chi cục Quản lý chất lượng, An toàn Vệ sinh và Thú y Thủy sản tỉnh. 50
12/11/2008 Quyết định số 4185/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia huyện Châu Đức. 52
17/11/2008 Quyết định số 4203/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7, Điều 1 Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế - dự toán hạng mục công trình di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án đường qui hoạch số 14, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 54
17/11/2008 Quyết định số 4226/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán xây dựng hạ tầng giai đoạn II khu Trung tâm Thương mại huyện Châu Đức. 56
17/11/2008 Quyết định số 4231/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án Trường Tiểu học bán trú Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 58
18/11/2008 Quyết định số 4246/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7, Điều 1 Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế - dự toán hạng mục công trình di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án đường qui hoạch số 16, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
15,218,841 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner