"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 83           Năm 2008 Ngày 23 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/11/2008 Chỉ thị số 28/2008/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/11/2008 Quyết định số 3994/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình hàng rào bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu giai đoạn II. 07
10/11/2008 Quyết định số 4106/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư 26,54 ha, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. 08
12/11/2008 Quyết định số 4182/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 4 Điều 1 Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu tái định cư Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 10
17/11/2008 Quyết định số 4202/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án đường qui hoạch số 16, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 12
17/11/2008 Quyết định số 4205/QĐ-UBND về việc cho phép bổ sung hợp đồng gói thầu số 01 (xây lắp) thuộc dự án đường qui hoạch số 08 thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 13
17/11/2008 Quyết định số 4210/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán lắp đặt hệ thống cấp nước đường số 3 từ TD12-TD4-6* thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ 1. 14
17/11/2008 Quyết định số 4211/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí bổ sung thực hiện dự án qui hoạch chi tiết phát triển điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015. 16
17/11/2008 Quyết định số 4212/QĐ-UBND về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 06 và số 07 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước nội thị trung tâm Côn Đảo. 18
17/11/2008 Quyết định số 4216/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí khảo sát địa hình và địa chất xử lí mang cống hồ chứa nước Suối Giàu. 22
17/11/2008 Quyết định số 4223/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp khu nhà khách Tỉnh ủy (nhà khách Hương Phong). 25
17/11/2008 Quyết định số 4227/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí dự toán xây dựng theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng công trình Trường Trung học Cơ sở Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. 26
17/11/2008 Quyết định số 4229/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bổ sung công trình đường qui hoạch số 13 và 02 nhánh 11A, 14A thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 27
17/11/2008 Quyết định số 4232/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế 12,7 kV và trạm biến áp 01 pha 75 kVA-12,7/0,23 kV thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Phước Hòa, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 29
17/11/2008 Quyết định số 4233/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án kiên cố hóa kênh mương hồ Suối Môn. 33
17/11/2008 Quyết định số 4234/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Bà Đáp. 36
18/11/2008 Quyết định số 4239/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán bổ sung móng cọc công trình nhà ăn tập thể thuộc dự án trụ sở làm việc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 39
18/11/2008 Quyết định số 4240/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh lộ 52 đoạn qua trung tâm huyện Đất Đỏ. 41
18/11/2008 Quyết định số 4242/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình xây dựng mới cầu Rạch Bà thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường 30/4, thành phố Vũng Tàu. 43
18/11/2008 Quyết định số 4243/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh mức hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 45
18/11/2008 Quyết định số 4244/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, huyện Châu Đức. 47
18/11/2008 Quyết định số 4245/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 49
18/11/2008 Quyết định số 4247/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kĩ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Hồ Văn Mịch, huyện Côn Đảo. 51
19/11/2008 Quyết định số 4263/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị ti vi, đầu đĩa DVD cho 26 trường trung học phổ thông năm học 2008 – 2009 của Sở Giáo dục – Đào tạo. 53
19/11/2008 Quyết định số 4264/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham dự chương trình tập huấn tại Hàn Quốc. 55
19/11/2008 Quyết định số 4265/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra các dự án đầu tư về du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 56
19/11/2008 Quyết định số 4266/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ kiểm tra liên ngành về bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 58
15,247,399 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner