"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 74           Năm 2009 Ngày 28 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15/12/2009 Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND về việc ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp. 03
15/12/2009 Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới, chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020. 05
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
15/12/2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Tư pháp. 28
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09/12/2009 Quyết định số 4100/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. 36
11/12/2009 Quyết định số 4114/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật hệ thống trang thiết bị chỉnh lý tư liệu âm thanh - hình ảnh tích đống tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 39
11/12/2009 Quyết định số 4115/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: hạ tầng kỹ thuật Đài Phát hình Quốc gia kênh 38UHF tại thị xã Bà Rịa. 45
21/12/2009 Quyết định số 4182/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua thuốc, vắc xin và vật tư y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế. 50
15,512,871 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner