"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2009 Ngày 13 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/12/2008 Chỉ thị số 32/2008/CT-UBND về việc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
28/11/2008 Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ cho các đối tượng có phương tiện cơ giới bị cấm tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 05
05/12/2008 Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009. 09
05/12/2008 Quyết định số 76A/2008/QĐ-UBND về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 11
11/12/2008 Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND về việc giao mức hỗ trợ ngân sách năm 2009 cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 13
19/12/2008 Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc mẫu của cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 16
19/12/2008 Quyết định số 77A/2008/QĐ-UBND về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 37
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
26/12/2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 39
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
29/12/2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009 bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn khác do Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư. 43
29/12/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/12/2008 Quyết định số 4424/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế cuộc thi ý tưởng điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 núi Lớn - núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu. 47
15/12/2008 Quyết định số 4516/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế cuộc thi ý tưởng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đảo Gò Găng, thành phố Vũng Tàu. 50
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12/12/2008 Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán - Kỷ Sửu 2009 và kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03 tháng 02 năm 1930 – 03 tháng 02 năm 2009). 53
15,239,952 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner