"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2009 Ngày 10 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07/01/2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT ngày 08 tháng 5 năm 2002 của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an về công tác “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
09/01/2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 06
12/01/2009 Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12
12/01/2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 15
15/01/2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND về việc tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 18
09/01/2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2604/2006/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định mức chi cụ thể kinh phí bảo đảm công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21
12/01/2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên. khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến 2010 và các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 22
12/01/2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 25
14/01/2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ban hành giá bán nước máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 27
15/01/2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế về cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại chung cư số 13 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu. 30
20/01/2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 38
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
18/12/2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009. 46
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13/01/2009 Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Tam Phước, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 51
13/01/2009 Quyết định số 69/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Lê Lợi, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 52
13/01/2009 Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 53
15,247,514 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner