"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2009 Ngày 19 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/01/2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 03
24/02/2009 Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 16
06/03/2009 Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND về tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 24
18/03/2009 Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
24/02/2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 31
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
20/01/2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2009. 40
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
09/02/2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Thành từ năm 2009 đến năm 2010. 45
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06/03/2008 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ về thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 53
26/02/2009 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 55
16/03/2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường triển khai chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2015. 58
18/03/2009 Quyết định số 687/QĐ-UBND công nhận huyện Tân Thành đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 60
15,466,692 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner