"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2009 Ngày 23 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/02/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điểu của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2008/QĐ-UBNĐ ngày 13 tháng 6 năm 2008 về lập, quản lý, sử dụng quỹ giải quyết việc làm địa phương tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
10/02/2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá thóc tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 06
12/02/2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08
18/02/2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho người đang thuê. 12
19/02/2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 18
20/02/2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2015. 26
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
12/01/2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc triển khai công tác tuyện truyền giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ trong đợt cao điểm từ ngày 19 tháng 01 năm 2009 (24/12 năm Mậu Tý) đến ngày 31 tháng 01 năm 2009 (mùng 06 Tết Kỷ Sửu). 44
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
11/03/2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu thuế nhà, đất năm 2009 trên địa bàn huyện Long Điền. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/02/2009 Quyết định số 386/QĐ-UBND ban hành Chương trình xúc tiến thương mại năm 2009 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 54
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23/02/2009 Quyết định số 424/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. 62
15,508,551 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner