"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2009 Ngày 25 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/01/2009 Quyết định số 208/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy chế thi tuyển cuộc thi quốc tế ý tưởng quy hoạch chi tiết 1/2000 đảo Gò Găng và núi Lớn - núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 02
20/02/2009 Quyết định số 417/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2010. 13
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17/12/2008 Quyết định số 4609/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020. 21
14/01/2009 Quyết định số 85/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác triển lãm và sự kiện của Trung tâm Xúc tiến Du lịch phục vụ khai hội văn hoá du lịch tỉnh năm 2009. 59
15,247,223 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner