"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2009 Ngày 29 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/02/2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phát triển kinh tế dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2015. 03
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
13/01/2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/01/2009 Quyết định số 220/QĐ-UBND về việc công bố biện pháp bình ổn giá dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 30
18/02/2009 Quyết định số 385/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về tăng cường lãnh đạo thực hiện tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 33
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13/01/2009 Quyết định số 71/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 42
02/02/2009 Quyết định số 254/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chương trình công nghệ thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2009. 43
02/02/2009 Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều lệ Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 45
15,247,346 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner