"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2009 Ngày 03 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/01/2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ban hành Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
16/03/2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính bồi thường công trình trụ sở Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tại xã Hoà Long, thị xã Bà Rịa. 25
16/03/2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND về việc phân giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tạm ứng năm 2009. 27
17/03/2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch hành động bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010. 28
23/03/2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 42
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
05/01/2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 53
12/01/2009 Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. 59
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/02/2009 Quyết định số 422/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quân - Dân y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 61
06/03/2009 Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban tổ chức chương trình giao lưu ''Huyền thoại Côn Đảo'' và đại lễ cầu siêu tại Côn Đảo. 63
15,247,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner