"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2009 Ngày 07 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31/03/2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND về việc phân giao kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2009. 03
03/04/2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triển khai dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 05
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
02/03/2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ban hành quy chế về thi đua khen thưởng của huyện Côn Đảo. 24
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
12/03/2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt các đề án ''tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện''. 39
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
27/01/2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2009. 56
15,240,392 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner