"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2009 Ngày 09 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
03/03/2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2009 của huyện Đất Đỏ. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/03/2009 Quyết định số 610/QĐ-UBND ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10
03/04/2009 Quyết định số 955/QĐ-UBND phê duyệt dự án “qui hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015”. 14
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19/02/2009 Quyết định số 403/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. 26
05/03/2009 Quyết định số 543/QĐ-UBND về việc thành lập ban tổ chức cuộc thi hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam năm 2009, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 29
18/03/2009 Quyết định số 679/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Phước Hoà, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 32
18/03/2009 Quyết định số 680/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 33
18/03/2009 Quyết định số 682/QĐ-UBND công nhận thành phố Vũng Tàu đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 34
18/03/2009 Quyết định số 683/QĐ-UBND công nhận huyện Đất Đỏ đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 35
18/03/2009 Quyết định số 684/QĐ-UBND công nhận huyện Long Điền đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 36
18/03/2009 Quyết định số 685/QĐ-UBND công nhận huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 37
18/03/2009 Quyết định số 686/QĐ-UBND công nhận huyện Châu Đức đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 38
27/03/2009 Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc thành lập Tiểu ban tuyên truyền phục vụ cuội thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt năm 2009. 39
27/03/2009 Quyết định số 875/QĐ-UBND về việc thành lập Tiểu ban tài chính - vận động tài trợ phục vụ cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt năm 2009. 41
27/03/2009 Quyết định số 876/QĐ-UBND về việc thành lập Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần phục vụ cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt năm 2009. 43
27/03/2009 Quyết định số 877/QĐ-UBND về việc thành lập Tiểu ban chuyên môn phục vụ cuộc thi Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt năm 2009. 45
27/03/2009 Quyết định số 889/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi sân khấu tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi năm 2008) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 47
30/03/2009 Quyết định số 899/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi sân khấu tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi năm 2008) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 50
31/03/2009 Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét duyệt các đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội cấp tỉnh. 54
31/03/2009 Quyết định số 922/QĐ-UBND về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 56
15,240,515 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner