"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2009 Ngày 17 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/04/2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ban hành quy định giá hoa màu cây trái, diêm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31/03/2009 Quyết định số 915/QĐ-UBND phê duyệt đề án ''Chuyển đổi cơ cấu ngành hàng xuất khẩu tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu đến năm 2015, tầm nhìn 2020''. 22
01/04/2009 Quyết định số 925/QĐ-UBND về việc thành lập ban tổ chức giải bóng chuyển bãi biển nữ quốc tế Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2009. 48
02/04/2009 Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức đại hội thể dục - thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ V năm 2009 - 2010. 51
03/04/2009 Quyết định số 941/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội thể dục - thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ V năm 2009 - 2010. 54
15/04/2009 Quyết định số 1034/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Công báo - Tin học trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 57
15,466,745 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner