"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2009 Ngày 19 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
27/03/2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ban hành qui chế tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý di tích huyện Đất Đỏ. 02
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
07/04/2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Long Điền. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/03/2009 Quyết định số 666/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009. 21
15,240,029 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner