"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2009 Ngày 23 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/04/2009 Chỉ thị số 14/2009/CT-UBND về việc thực hiện công tác phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
16/02/2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2009 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12
08/04/2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 20
13/04/2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên Đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 34
14/04/2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nguồn vốn kế hoạch năm 2009 bố trí cho 02 dự án: Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Đông Xuyên và Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Phú Mỹ 1. 39
17/04/2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 41
20/04/2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND về việc phân giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009. 43
22/04/2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ban hành quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 44
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
26/03/2009 Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND về tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân huyện Xuyên Mộc. 52
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/04/2009 Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc công nhận Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 54
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20/03/2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng gắn với sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 58
15,247,337 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner