"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2009 Ngày 21 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/05/2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ban hành quy định việc tạm trú của các chuyên gia nước ngoài trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
15/05/2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế về cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10
15/05/2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước giải tỏa đăng đáy để giải phóng luồng giao thông đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 19
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
13/05/2009 Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tân Thành. 23
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13/05/2009 Quyết định số 1414/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch huyện Côn Đảo đến năm 2020. 28
18/05/2009 Quyết định số 1489/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo về quan hệ lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 43
20/05/2009 Quyết định số 1544/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình hành động của Sở Tài nguyên và Môi trường lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1991 – 2011). 56
15,247,548 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner