"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2009 Ngày 09 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/05/2009 Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND về việc thành lập tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
22/05/2009 Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 05
19/05/2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) dự án Trường Mầm non tư thục Nụ Hồng, huyện Tân Thành. 11
20/05/2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) dự án văn phòng làm việc chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Dầu Việt Nam. 13
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
17/04/2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ban hành quy định tạm thời mức thu phí nền mộ và mức thu dịch vụ nghĩa trang đối với nghĩa trang Phước Hội. 15
14/05/2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và - Xã hội. 22
21/05/2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đất Đỏ. 33
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
24/04/2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND về việc tổ chức ''Ngày lao động vì tương lai con em chúng ta'' trên địa bàn huyện Long Điền. 41
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21/05/2009 Quyết định số 1580/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển ngành Thể dục - Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2006 - 2015 và định hướng 2020. 43
26/05/2009 Quyết định số 1622/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình hành động của UBND huyện Long Điền lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1991-2011). 45
27/05/2009 Quyết định số 1630/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án xã hội hóa giáo dục - đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2015. 59
15,508,493 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner