"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2009 Ngày 13 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/05/2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2001 - 2010, xét đến 2020. 03
25/05/2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 09
25/05/2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) dự án Trường Mầm non Khải Hoàn, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu. 19
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
27/03/2009 Quyết định số 1313/2009/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý, bảo vệ đường bộ cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. 21
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29/05/2009 Quyết định số 1651/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình hành động của ngành Phát thanh - Truyền hình (giai đoạn 2009 - 2011) lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (1991 - 2011). 27
15,508,606 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner