"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2009 Ngày 19 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/06/2009 Chỉ thị số 18/2009/CT-UBND về việc đẩy mạnh các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cấp nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
12/06/2009 Chỉ thị số 19/2009/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2009 và những năm tiếp theo. 06
27/05/2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-UBT ngày 17 tháng 01 năm 1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho người đang thuê. 10
04/06/2009 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND về việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12
05/06/2009 Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND về việc đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. 18
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
14/05/2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Đất Đỏ. 20
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03/06/2009 Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 30
03/06/2009 Quyết định số 1729/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 33
04/06/2009 Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng mới và cải tạo nâng cấp các tuyến đường công cộng thuộc khu du lịch 155 - 156 Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu. 36
05/06/2009 Quyết định số 1755/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1991 - 2011) của Sở Kế hoạch - Đầu tư. 38
05/06/2009 Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình hành động lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1991 - 2011) của Sở Tài chính. 43
11/06/2009 Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II. 58
11/06/2009 Quyết định số 1838/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I. 59
11/06/2009 Quyết định số 1839/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 60
15,247,265 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner