"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2009 Ngày 19 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
15/06/2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc tạm thời của Ủy ban nhân dân huyện. 03
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
12/06/2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về việc thông qua việc đầu tư xây dựng mới Trung tâm hành chính - chính trị thành phố Vũng Tàu. 27
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12/06/2009 Quyết định số 1925/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1991 - 2011). 29
15/06/2009 Quyết định số 1941/QĐ-UBND thành lập Ban tổ chức “Lễ công bố sách kỷ lục Bà Rịa – Vũng Tàu 2008 và triển khai cuộc thi sưu tầm, đề xuất xác lập kỷ lục Bà Rịa – Vũng Tàu đến 2010”. 45
16/06/2009 Quyết định số 1950/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức “Tuần lễ môi trường” tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2009”. 47
24/06/2009 Quyết định số 2107/QĐ-UBND về việc điều chuyển kinh phí và các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước từ Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh (thuộc Sở Nội vụ) về Trường Chính trị tỉnh. 50
26/06/2009 Quyết định số 2157/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình hỗ trợ cấp nước cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh theo chương trình 134 năm 2008. 54
30/06/2009 Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 55
01/07/2009 Quyết định số 2220/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Bến Lội, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 58
15,240,511 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner