"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2009 Ngày 23 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
06/07/2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc mẫu của phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 04
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
09/07/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND thu hồi quyết định ban hành quy định tạm thời mức thu phí nền mộ và mức thu dịch vụ nghĩa trang đối với Nghĩa trang Phước Hội. 15
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
03/07/2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2009 của thành phố Vũng Tàu. 16
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
08/07/2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND về việc triển khai chương trình hành động phát triển kinh tế du lịch huyện Xuyên Mộc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07/07/2009 Quyết định số 2274/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng Công chứng do một công chứng viên thành lập). 25
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12/06/2009 Quyết định số 1913/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Trung tâm Văn hóa Học tập cộng đồng phường 12, thành phố Vũng Tàu. 27
12/06/2009 Quyết định số 1914/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Trung tâm Văn hóa Học tập cộng đồng phường 1, thành phố Vũng Tàu. 31
12/06/2009 Quyết định số 1915/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Trường Tiểu học Châu Pha B, xã Châu Pha, huyện Tân Thành. 35
12/06/2009 Quyết định số 1917/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án khu điều dưỡng cán bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 39
12/06/2009 Quyết định số 1918/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng và điều dưỡng Trung ương Đảng tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 43
01/07/2009 Quyết định số 2219/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu số 07 (xây lắp đê chắn cát, giảm sóng, nạo luồng và phao tiêu báo hiệu) và số 3B (tư vấn giám sát thi công các gói thầu số 07, 09, 10 và 11) thuộc dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Bến Lội, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 47
01/07/2009 Quyết định số 2229/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà vườn kết hợp trồng rừng sinh thái, trồng cây dược liệu, trồng rau sạch tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 53
03/07/2009 Quyết định số 2248/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu 06 công trình sửa chữa trường học năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 58
15,508,513 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner