"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2009 Ngày 03 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
21/07/2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc trợ cấp khó khăn đột xuất đối với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20/07/2009 Quyết định số 2387/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án Trường Trung học Cơ sở Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 08
20/07/2009 Quyết định số 2389/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa tại Ủy ban nhân dân 2 xã Phước Hưng và An Nhứt thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. 13
20/07/2009 Quyết định số 2392/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công tác mua phần mềm bảo mật hệ thống mạng tại các cơ quan nhà nước, xây dựng cổng thông tin điện tử của tỉnh, mua sắm thiết bị duy trì hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông và triển khai phần mềm 1 cửa liên thông tại 26 xã đã được mua sắm trang thiết bị năm 2008. 15
21/07/2009 Quyết định số 2408/QĐ-UBND phê duyệt “Báo cáo rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Đức giai đoạn 2006 - 2010, định hướng phát triển giai đoạn 2011 - 2015), có xét đến năm 2020''. 18
23/07/2009 Quyết định số 2432/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu và phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu gói thầu 12 (xây lắp bao gồm trạm biến áp) thuộc dự án Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Châu Đức. 31
23/07/2009 Quyết định số 2433/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 5) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật bãi biển Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu đoạn Bimexco. 35
28/07/2009 Quyết định số 2445/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 10A (xây lắp nhà trung tâm chỉ huy) thuộc dự án trụ sở Công an tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 36
15,240,341 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner