"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2009 Ngày 07 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/07/2009 Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2009 đến năm 2012”. 04
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
17/07/2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND về việc kê khai, đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tân Thành. 14
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16/07/2009 Quyết định số 2366/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào Trường Trung học Cơ sở phường 12, thành phố Vũng Tàu. 17
20/07/2009 Quyết định số 2381/QĐ-UBND về việc bồi hoàn chi phí đầu tư, chăm sóc 60 ha điều cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp. 22
20/07/2009 Quyết định số 2383/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 6) thuộc dự án cải tạo khoa nhiễm, khu điều trị cho bệnh nhân tạm giam, tạm giữ và bệnh nhân cúm gia cầm, phòng pháp y Bệnh viện Bà Rịa. 24
20/07/2009 Quyết định số 2399/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán xây dựng công trình đường số 1B (TD6-TD3) và đường số 2B (TD5-TD2) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Mỹ I. 26
20/07/2009 Quyết định số 2401/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây hạ thế và trạm biến áp 1 pha 50 kVA 12,7/0,23 kV thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Trưng Vương, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 28
20/07/2009 Quyết định số 2403/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra các hoạt động khai thác, nạo vét luồng lạch có yếu tố tận thu vật liệu san lấp thuộc đường thủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 31
21/07/2009 Quyết định số 2410/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) và thang thoát hiểm cho 04 chung cư khu Đông Bắc sân bay, thành phố vũng Tàu. 34
21/07/2009 Quyết định số 2412/QĐ-UBND qUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo đầu tư xây dựng công trình trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 36
22/07/2009 Quyết định số 2420/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch Lộc An, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 38
23/07/2009 Quyết định số 2421/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án khu đô thị mới dầu khí Vũng Tàu tại phường 11, thành phố Vũng Tàu. 41
23/07/2009 Quyết định số 2431/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý về lĩnh vực cai nghiện - phục hồi. 45
30/07/2009 Quyết định số 2564/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án khu du lịch giải trí Sơn Trà, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. 52
30/07/2009 Quyết định số 2570/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản kê biên khi tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 56
30/07/2009 Quyết định số 2571/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 58
15,465,292 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner