"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2009 Ngày 11 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/07/2009 Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
24/07/2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2009. 83
24/07/2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2008. 86
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
27/07/2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2008 của huyện Tân Thành. 90
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/07/2009 Quyết định số 2451/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 dự án Khu đô thị sinh thái Vũng Tàu Wonderland, phường 12, thành phố Vũng Tàu. 92
29/07/2009 Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc dự án xử lý rác năm 2009 của Công ty Môi trường. 96
30/07/2009 Quyết định số 2563/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án kho bãi tổng hợp, dịch vụ hậu cần cảng, dịch vụ logistic-HABTAT tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành. 98
30/07/2009 Quyết định số 2565/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án khu du lịch Lộc An Xanh, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. 102
31/07/2009 Quyết định số 2587/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (gói thầu số 06) thuộc dự án Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 106
15,508,489 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner