"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2009 Ngày 14 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
23/07/2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng cuối năm 2009. 04
23/07/2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2009. 11
23/07/2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với các huyện, thị có dân số thấp và chi sự nghiệp kinh tế. 13
23/07/2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về việc phê duyệt đề án phát triển Quỹ nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2009 - 2015. 15
23/07/2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc quyết định tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 16
23/07/2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. 18
23/07/2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về việc quy định thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. 20
23/07/2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND phê duyệt quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 22
23/07/2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về việc chấm dứt thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn và thu hút của địa phương đối với một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo và giải quyết chế độ trợ cấp khuyến khích cho một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại huyện Côn Đảo. 23
23/07/2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ nay đến năm 2020. 25
23/07/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Toà án nhân dân 05 huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. 27
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
24/07/2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế 6 tháng cuối năm 2009. 32
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23/07/2009 Quyết định số 2423/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành; hạng mục công trình: các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (thuộc các gói thầu số 2, 3, 4) và chi phí khác. 42
23/07/2009 Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 03 (giao thông, cấp thoát nước, cây xanh, bể nước ngầm, bể xử lý nước thải) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 26,54 ha xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. 44
28/07/2009 Quyết định số 2453/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ gia cầm tập trung tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2009 - 2020. 48
28/07/2009 Quyết định số 2454/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 51
29/07/2009 Quyết định số 2458/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án mở rộng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Châu Đức. 54
31/07/2009 Quyết định số 2586/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ tịch tại Phòng Tư pháp các huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Côn Đảo; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ. 56
05/08/2009 Quyết định số 2633/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2009 - 2010 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 58
15,240,001 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner