"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53           Năm 2009 Ngày 11 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/06/2009 Quyết định số 2212/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30/06/2009 Chỉ thị số 20/CT-UBND cHỈ THỊ Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 23
28/07/2009 Quyết định số 2450/QĐ-UBND qUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường Phước Hải - Lộc An, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. 27
29/07/2009 Quyết định số 2459/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và nội dung gói thầu thiết bị (gói số 6) thuộc dự án mở rộng Trường khiếm thị Hữu nghị Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 31
30/07/2009 Quyết định số 2556/QĐ-UBND qUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành lưới điện trung thế cho Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 33
30/07/2009 Quyết định số 2569/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu 04 (rà phá bom mìn) thuộc dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Bến Lội, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 34
05/08/2009 Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 6) thuộc dự án xây dựng các phòng chức năng Trường Trung học Phổ thông bán công Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị xã Bà Rịa. 35
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
29/07/2009 Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 6) thuộc dự án xây dựng các phòng chức năng Trường Trung học Phổ thông bán công Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị xã Bà Rịa. 36
15,508,560 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner