"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 59           Năm 2009 Ngày 19 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/09/2009 Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND về việc phân giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009. 03
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
09/09/2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc cấm khai thác, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng các loài ốc đá (Trai tai tượng nhỏ) trên địa bàn huyện Côn Đảo. 05
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
11/09/2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/08/2009 Quyết định số 2631/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập). 26
07/09/2009 Quyết định số 2945/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Đất Đỏ I. 27
14/09/2009 Quyết định số 3124/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (giai đoạn 1) từ nay đến năm 2011. 29
15,508,488 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner