"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 61           Năm 2009 Ngày 10 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/10/2009 Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 cho dự án Nhà Bảo tàng thuộc khu di tích lịch sử Côn Đảo. 03
07/10/2009 Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên dự án đầu tư kế hoạch 2009 nguồn qũy nhà ở xã hội. 04
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
05/10/2009 Quyết định số 3256/2009/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Xuyên Mộc. 05
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01/10/2009 Quyết định số 3378/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 14
02/10/2009 Quyết định số 3418/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp nhà nước năm 2008 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 16
05/10/2009 Quyết định số 3429/QĐ-UBND về việc thành lập trang thông tin điện tử về cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 20
05/10/2009 Quyết định số 3430/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý, tổ chức và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra internet. 22
06/10/2009 Quyết định số 3442/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện chương trình ''Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tòa nhà, khách sạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu''. 33
06/10/2009 Quyết định số 3446/QĐ-UBND về việc thành lập Tiểu ban soạn thảo xây dựng một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 40
08/10/2009 Quyết định số 3465/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ cho Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 42
09/10/2009 Quyết định số 3472/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu: trang bị 04 phòng máy vi tính dạy học cho 04 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Huệ, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tân Thành và trang bị sách cho thư viện Trường Trung học Phổ thông Dương Bạch Mai. 44
15,465,020 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner