"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 62           Năm 2009 Ngày 28 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/10/2009 Chỉ thị số 22/2009/CT-UBND về một số giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
27/10/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về việc ban hành ''Quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sình an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao trên địa bàn thành phổ Vũng Tàu''. 09
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
22/10/2009 Quyết định số 3583/2009/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Xuyên Mộc. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/10/2009 Quyết định số 3565/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Phú Mỹ III. 26
22/10/2009 Quyết định số 3567/QĐ-UBND điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình xúc tiến thương mại 2009 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 28
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06/10/2009 Quyết định số 3444/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết nút giao và đường gom trên Quốc lộ 1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 31
12/10/2009 Quyết định số 3479/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tổ hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bình Châu xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 42
13/10/2009 Quyết định số 3489/QĐ-UBND về việc xác nhận các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường. 45
21/10/2009 Quyết định số 3559/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2009 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 50
21/10/2009 Quyết định số 3560/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Long Hương, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 52
27/10/2009 Quyết định số 3622/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập dự án ứng dụng hệ thống chất lượng xây dựng vùng sản xuất nhãn xuồng đạt tiêu chuẩn Vietgap tại xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
15,280,060 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner