"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 63           Năm 2009 Ngày 03 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/11/2009 Chỉ thị số 23/2009/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
12/10/2009 Quyết định số 73/2009/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 06
28/10/2009 Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND phê duyệt đề án thành lập Quỹ bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên Vườn Quốc gia Côn Đảo. 08
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
28/09/2009 Quyết định số 3180/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Xuyên Mộc. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/10/2009 Quyết định số 3486/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí và cải cách tiền lương và trợ cấp khó khăm năm 2009. 25
26/10/2009 Quyết định số 3603/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại năm 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 35
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/09/2009 Quyết định số 3341/QĐ-UBND qUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tổ hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Châu Viên, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền và thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 44
28/10/2009 Quyết định số 3635/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cấp nước Vườn Quốc gia Côn Đảo. 48
28/10/2009 Quyết định số 3638/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện đề án '' Sữa học đường cho trẻ dưới 6 tuổi trong các cơ sở giáo dục mầm non và trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng'' đến năm 2010. 52
29/10/2009 Quyết định số 3657/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại Cửa Lấp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 55
15,240,290 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner