"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 64           Năm 2009 Ngày 06 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20/10/2009 Quyết định số 3673/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà ở xã hội tại Khu nhà ở Chí Linh A, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu. 03
21/10/2009 Quyết định số 3561/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2,000 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Long Điền 1 thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
28/10/2009 Quyết định số 3642/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Qudos - Hồ Tràm xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 16
29/10/2009 Quyết định số 3655/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng hệ thống thoát nước thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 19
03/11/2009 Quyết định số 3696/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe vị thành niên và thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2009 - 2010 và định hướng đến năm 2020. 26
05/11/2009 Quyết định số 3720/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2009 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II). 28
05/11/2009 Quyết định số 3721/QĐ-UBND về việc quy định mức chi chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo. 39
05/11/2009 Quyết định số 3722/QĐ-UBND phê duyệt “Quy hoạch phát triển hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. 42
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
21/10/2009 Quyết định số 3450/QĐ-UBND về việc: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Xuyên Mộc. 50
15,247,497 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner