"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 68           Năm 2009 Ngày 04 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
03/12/2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc mẫu của cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30/10/2009 Quyết định số 3684/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà công vụ giáo viên huyện Châu Đức. 20
04/11/2009 Quyết định số 3708/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: thay mới 10 cửa van đập Sông Xoài. 26
05/11/2009 Quyết định số 3723/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thu gom và xử lý nước thải, thị xã Bà Rịa. 28
05/11/2009 Quyết định số 3725/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Trường Mầm non xã Suối Rao, huyện Châu Đức. 31
06/11/2009 Quyết định số 3729/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa cải tạo trụ sở Hội Đông y tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 33
06/11/2009 Quyết định số 3730/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: xây dựng mới thư viện, sơn lại mặt tiên dãy phòng học lý thuyết và trang bị máy phát điện Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 37
16/11/2009 Quyết định số 3805/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án đường nội ô số 1, thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức. 41
16/11/2009 Quyết định số 3808/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa trung tu đường Lộc An – Láng Dài huyện Đất Đỏ. 43
17/11/2009 Quyết định số 3817/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mở rộng Trung tâm xã hội. 46
25/11/2009 Quyết định số 3867/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu: mua 01 xe thang chữa cháy phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 49
25/11/2009 Quyết định số 3894/QĐ-UBND về việc phê duyệt điểu chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thương mại Kim Long, huyện Châu Đức. 56
27/11/2009 Quyết định số 3964/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án kè Phước Tỉnh đoạn cửa sông. 58
15,247,434 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner